Cena: 129 €
Kurz vedie: Mgr. Jana Baričová

Praktické cvičenie masáží. Topografia meridiánov, ich popis. Základné pravidlá energetiky a ich využitie pri masáži. Certifikát.

Termín: