Prax a Teória: PhDr. Tatiana   Simona Demová    Medzinárodný lektor IES

Lektor: MUDr. Sedláčková, Prof. MUDr. Vidiščák, PhDr. Gajdošová, PhDr. Demová

Cena: 800 €

 Terminy kurzov:

 

Termín kurz je  rozdelený na  časti:od 7.1.20 - 10.1.20,  13.1.20 -21.1.20,  27.1.20 - 30.1.20,  3.2.20 - 7.2.20,  10.2 - 14.2.20, 

17.2. - 21.2.20

23.2.20 skúšky

V dňoch ,kde nie je napísaný termín sú voľné dni

 

Termín  kurzu  je  rozdelený na  časti:  2.3.20 - 11.3.20, 16.3 - 20.3.20,  23.3. - 31.3.20, 6.4. - 8.4.20  14.4 - 19.4.20

19.4.20 skúšky

V dňoch ,kde nie je napísaný termín sú voľné dni

 

Termín  kurzu  je  rozdelený na  časti: 11.5.20 - 20.5.20,  25.5.20 - 29.5.20, 1.6.20 - 10.6.20, 15.6.20 - 21.6.20

21.6.20 skúšky

V dňoch ,kde nie je napísaný termín sú voľné dni

   

Kurzy prebiehaju v doobedných hodinách aj cez vikendy 9- 17 hod

Vďaka vysokej úrovni masérskeho kurzu som získala ako  lektor hodnotenie " medzinárodný certifikovaný lektor od IES."

Dôležité upozornenie pre  absolventov masérskych škôl a uchádzačov o masérske služby.

Naša masérska škola má udelenú akreditáciu MŠ na Wellnes pracovník - masérske služby.

V súčastnosti so zmenami v zákone č.568/2009 Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplení niektorých zákonov a vyhláška 97/2010 Z.z. Mimisterstva školstva, vedy výskumu a športu SR kvalifikácia  a názov akreditovaného kurzu "Športový masér " zanikla a vznikol nový akreditovaný kurz  a nová profesia s názvom Wellness pracovník - masérske služby.

Absolvovaním  akreditovaného kurzu Wellness pracovník - masérske služby získa absolvent  čiastočnú  kvalifikáciu. . 

Pre úplnú kvalifikáciu musí absolvent urobiť živnostenské skúšky , ktoré sa konajú na FTVŠ 

Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii s neobmedzenou platnosťou.
Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia..  

Absolventí , ktorí obdržali certifikát športového maséra, sú povinní prekvalifikovať sa , rozšíriť si požadované vzdelanie Wellness pracovnika - masérske služby , aby obdržali platné osvedčenie akreditované MŠ na základe novely zákona MŠVVaŠ SR.

Masérsky kurz je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú dokonale naučiť masérskemu umeniu, wellness protokolu, saunovým rituálom , saunovej etikete. Po skončení kurzu budete profesionálne vykonávať masáž, obsluhovať saunu a wellness . Svoju odbornosť môžete  využiť v mnohých regeneračných zariadeniach, saunách , wellnesoch ,fitnes centrách a pod. Budete dokonale pripravení pre podnikanie nielen na Slovensku , ale aj v zahraničí.


Rekvalifikačný masérsky kurz je dôležitý masérsky kurz v profesijnom živote maséra. Návyky a umenie, ktoré sa naučíte na masérskom kurze, Vám zostanú počas celej doby kariéry, je veľmi dôležité sa ich naučiť správne. Súčásťou tohto masérskeho kurzu je odborná prednáška z :

-  anatómie,fyziológia ľudského tela

-  dermatológie,

-  teória a prax masáže

-  psychológia maséra

-  hygiena

-  živnostenský zákon,

-  saunové rituály, saunová etiketa, zásady pri saunovaní, kontraindikácie, pravidlá bezpečnosti

-  wellness eiketa, protokol, , služby vo wellnesse

- prvá pomoc

- Marketing pre maséra , založenie firmy, dokumentácia zákaznika

Obsah masérskeho kurzu:

Dĺžka kurzu 32 dni /320 hod.Kurz prebieha od 9 hod - 17 hod.

Teoretická príprava je  100hodín, praktická príprava je 220 hodín.

História masáže, definícia masáže, význam masáže, druhy masáží, kontraindikácie masáže, indikácie, kožné ochorenia , regenerácia síl, kostrová sústava ľudského tela, svalová sústava ľudského tela, pôsobenie masáže na sýstem tráviaci, pohybový, lymfatický, obehový. Všeobecné vstupné zásady pri masáži .Hygiena prostredia masáže, hygiena práce maséra, hygiena masírovaného, masážne prostriedky, prístroje a mechanické pomôcky pre masáž, účinky masáže, prvá pomoc, psychológia kontaktu maséra a masírovaného, základné masérske hmaty, postup pri celkovej masáži, masáž šije, masáž chrbta, masáž dolných končatín, masáž brucha, masáž hrudníka, masáž horných končatín, automasáž, opakovanie v priebehu celého masérskeho kurzu.saunové rituály, wellnes etiketa.

V cene kurzu sú učebné skriptá a iné benefity,ktoré obdržíte na kurze..

RE-PAS -kurz môžu absolvovať aj uchádzači vedení na Úrade práce  sociálnych vecí a rodiny
Podmienky prijatia: Vek nad 18 rokov, ukončenie stredoškolské vzdelanie s maturitou, pozitívna osobnosť , .

Ukončené certifikátom. Certifikát platný v celej EÚ