Prax: PhDr. Tatiana   Simona Demová    Medzinárodný lektor IES

Cena: 350 €

Termín:

13.8.18 - 31.8.18

24.9.18 - 12.10.18

22..10.18 - 9.11.18

19.11.18 - 7.12.18

 
Akreditácia Ministerstva školstva SR pre športovú masáž

Vďaka vysokej úrovni masérskeho kurzu získal náš lektor hodnotenie ako medzinárodný certifikovaný lektor..

Masérsky kurz je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú dokonale naučiť masérskemu umeniu. Po skončení kurzu budete profesionálne vykonávať masáž a môžete ju využiť v mnohých regeneračných zariadeniach, fitnes centrách a pod. Budete dokonale pripravení pre podnikanie alebo môžete tento kurz využiť pre obohatenie Vašich znalostí a využívať ich vo svojom súkromí...
Po skončení kurzu , môžete profesionálne vykonávať masáž 

Rekvalifikačný masérsky kurz je dôležitý masérsky kurz v profesijnom živote maséra. Návyky a umenie, ktoré sa naučíte na masérskom kurzu, vám zostanú po celou dobu kariéry, je veľmi dôležité sa ich naučiť správne. Súčásťou tohto masérskeho kurzu je odborná prednáška z anatómie, dermatológie, psychológie, hygieny, živnostenský zákon.

Obsah masérskeho kurzu:

História masáže, definícia masáže, význam masáže, druhy masáží, kontraindikácie masáže, indikácie, kožné ochorenia , regenerácia síl, kostrová sústava ľudského tela, svalová sústava ľudského tela, pôsobenie masáže na sýstem tráviaci, pohybový, lymfatický, obehový. Všeobecné vstupné zásady pri masáži .Hygiena prostredia masáže, hygiena práce maséra, hygiena masírovaného, masážne prostriedky, prístroje a mechanické pomôcky pre masáž, účinky masáže, prvá pomoc, psychológia kontaktu maséra a masírovaného, základné masérske hmaty, postup pri celkovej masáži, masáž šije, masáž chrbta, masáž dolných končatín, masáž brucha, masáž hrudníka, masáž horných končatín, automasáž, opakovanie v priebehu celého masérskeho kurzu.
Podmienky prijatia: Vek nad 18 rokov, ukončenie stredoškolské vzdelanie s maturitou, pozitívna osobnosť , kurz prebieha v týždni od 16-20 hod , vikendy od 9-18 hod.

Ukončené certifikátom. Certifikát platný v celej EÚ