.Od 1.1.2019 je novela zákona v odbore mérskych služieb.  Nový názov 

Wellnes pracovník - masérske služby .

Prax a Teória: PhDr. Tatiana   Simona Demová    Medzinárodný lektor IES

Lektor: MUDr. Sedláčková, Prof. MUDr. Vidiščák, PhDr. Gajdošová, PhDr. Demová

Cena: 800 €

Termíny kurzov:

 Termín  kurzu  je  rozdelený na  časti: 

8.6 - 12.6.20 , 15.6 - 24.6.20, 29.6 - 8.7.20, 13.7 - 19.7.20

24.7.20 skúšky

V dňoch ,kde nie je napísaný termín sú voľné dni

Termín  kurzu  je  rozdelený na  časti: 10.8 -19.8.20,  24.8 - 3.9.20, 7.9 - 18.9.20, 

20.9.20 skúšky

V dňoch ,kde nie je napísaný termín sú voľné dni

Termín  kurzu  je  rozdelený na  časti:  12.10 - 21.10.20,  26.10- 4.11.20, 9.11 - 15.11.20, 16.11 - 20.11.20

28.11.20 skúšky

V dňoch ,kde nie je napísaný termín sú voľné dni

   

Kurzy prebiehaju v doobedných hodinách aj cez vikendy 9- 18 hod

Vďaka vysokej úrovni masérskeho kurzu som získala ako  lektor hodnotenie " medzinárodný certifikovaný lektor od IES."

Dôležité upozornenie pre  absolventov masérskych škôl a uchádzačov o masérske služby.

Naša masérska škola má udelenú akreditáciu MŠ na Wellnes pracovník - masérske služby.

V súčastnosti so zmenami v zákone č.568/2009 Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplení niektorých zákonov a vyhláška 97/2010 Z.z. Mimisterstva školstva, vedy výskumu a športu SR kvalifikácia  a názov akreditovaného kurzu "Športový masér " zanikla a vznikol nový akreditovaný kurz  a nová profesia s názvom Wellness pracovník - masérske služby.

Absolvovaním  akreditovaného kurzu Wellness pracovník - masérske služby získa absolvent  certifikát  na základe ,ktorého sa môže zamestnať vo wellness,ako saunér a masér. 

Ak chcete v tomto obore podnikať , musí absolvent urobiť živnostenské skúšky , ktoré sa konajú na FTVŠ 

Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii s neobmedzenou platnosťou.
Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia..  

Absolventí , ktorí obdržali certifikát športového maséra, sú povinní prekvalifikovať sa , rozšíriť si požadované vzdelanie Wellness pracovnika - masérske služby , aby obdržali platné osvedčenie akreditované MŠ na základe novely zákona MŠVVaŠ SR.

Masérsky kurz je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú dokonale naučiť masérskemu umeniu, wellness protokolu, saunovým rituálom , saunovej etikete. Po skončení kurzu budete profesionálne vykonávať masáž, obsluhovať saunu a wellness . Svoju odbornosť môžete  využiť v mnohých regeneračných zariadeniach, saunách , wellnesoch ,fitnes centrách a pod. Budete dokonale pripravení pre podnikanie nielen na Slovensku , ale aj v zahraničí.


Rekvalifikačný masérsky kurz je dôležitý masérsky kurz v profesijnom živote maséra. Návyky a umenie, ktoré sa naučíte na masérskom kurze, Vám zostanú počas celej doby kariéry, je veľmi dôležité sa ich naučiť správne. Súčásťou tohto masérskeho kurzu je odborná prednáška  a prax z:

 •   základy anatómie a fyziológie človeka 
 •  základy z patologickej fyziológie nervovo-svalového systému pri hodnotení svalového napäti
 •  Fyziologické účinky masáže 
 •  Indikácie a kontraindikácie prei masáži
 •  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 •  Zásady hygieny a epidemiológie , klienta, pracoviska, prístrojov 
 •  Masážne  prostriedky, ich účinky, výhody, nevýhody 
 •  Technika masážnych hmatov a ich varianty,  postupy na  jednotlivých častiach ľudského tela a následnosť masážnych   hmatov 
 •  Masážne pomôcky, prístroje a zariadenia 
 •  Postupy jednotlivých typov masáže 
 •  Spôsoby odpočinku pri masáži 
 •  Význam regenerácie a jej využitie v prevencii chorôb
 •  Chod wellness zariadenia, vodného sveta a relaxačného centra 
 •   Wellness etiketa 
 •  Zásady správneho saunovania, spôsoby saunovania a vplyv saunovania na organizmus 
 •  Saunové rituály 
 •  Spôsoby odpočinku po saunovaní 
 •  Základný protokol slušného a diskrétneho správania, individuálny prístup a ochranu osobných údajov   klienta 
 •  Marketing pre maséra
 •  Prvá pomoc

 Dĺžka kurzu 32 dni /320 hod.Kurz prebieha od 9 hod - 18 hod.

Teoretická príprava je  100hodín, praktická príprava je 220 hodín.

V cene kurzu sú učebné skriptá a iné benefity,ktoré obdržíte na kurze..

RE-PAS -kurz môžu absolvovať aj uchádzači vedení na Úrade práce  sociálnych vecí a rodiny
Podmienky prijatia: Vek nad 18 rokov, ukončenie stredoškolské vzdelanie s maturitou, pozitívna osobnosť, potvrdenie od lekára.

Ukončené certifikátom. Certifikát platný v celej EÚ

 

Absolvovaním  akreditovaného kurzu Wellness pracovník - masérske služby získa absolvent  čiastočnú  kvalifikáciu. . 

Pre úplnú kvalifikáciu musí absolvent urobiť živnostenské skúšky , ktoré sa konajú na FTVŠ 

Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii s neobmedzenou platnosťou.
Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia..  

V cene kurzu sú učebné skriptá a iné benefity,ktoré obdržíte na kurze..

RE-PAS -kurz môžu absolvovať aj uchádzači vedení na Úrade práce  sociálnych vecí a rodiny
Podmienky prijatia: Vek nad 18 rokov, ukončenie stredoškolské vzdelanie s maturitou, pozitívna osobnosť , potvrdenie od lekára.

Ukončené certifikátom. Certifikát platný v celej EÚ