Po skončení doby platnosti certifikátu športový masér je potrebné sa doškolit na wellness pracovník -masérske služby, kde dotanete platný certifikát podľa platnej novely zakona , ktorá nastala od 1.1.2019. Certifikát športovej masáže  sa už nedá obnoviť.  Doškolenie znamená absolvovanie časti prednášok  wellness pracovník , saunové rituály, následne budete absolvovat skúšky.

Doškolenie  cena 300€

Termín si môžete dohodnúť telefonicky