Doškolenie na Wellness pracovník – masérske služby

Od januára roku 2019 je v platnosti nový zákon. Všetci ktorý majú certifikát ešte na športovú masáž platnosť certifikátu skončila 31.12.2021 .

Pokiaľ máte 5 ročnú prax a viete ju dokladovať Vám stačí si urobiť krátke 4 dňové doškolenie a môžete ísť na skúšku odbornej spôsobilosti.
Všetci si musia svoje certifikáty obnoviť na akreditovanom kurze. Nový akreditovaný kurz Wellness pracovník – masérske služby má 320 hodín. Na obnovu certifikátu potrebujete absolvovať 160 hodín.

V týchto je zahrnuté opakovanie masáže, anatómia, saunovanie, saunové rituály teoreticky aj prakticky, marketing, prvá pomoc , BOZP, hygiena. Celá obnova je zakončená písomnou, ústnou a praktickou skúškou.
Akreditované štúdium po novom spadá pod celoživotné vzdelávanie , absolvent na úplnú kvalifikáciu musí ešte absolvovať skúšky o odbornej spôsobilosti. 

Doškolenie sa robí v rámci riadneho kurzu s počtom 160 hodin .Termíny sú vypísané v kurze Wellness pracovník masérske služby.

Odporúčam každému záujemcovi o doškolenie pre masérov (rekvalifikáciu) zavolať do školy, kde ju chce absolvovať a spýtať sa na podmienky rekvalifikácie – Všetci, ktorí majú zdravotnícke vzdelanie – je jedno aké, alebo fyzioterapeuti, alebo absolventi FTVŠ, nemusia už absolvovať skúšky o odbornej spôsobilosti t.j živnostenské skúšky.

Skúšky odbornej spôsobilosti sa vykonávajú na FTVŠ, vo Vrútkach a v Košiciach a až na základe totho certifikátu môžete podnikať v tomto obore.