Doškolenie na Wellness pracovník – masérske služby

Chcela by som Vám oznámiť zmenu Zákona na masérske služby, ktorá sa týka každého maséra. Všetci, ktorí majú ešte platné osvedčenie, skončí im jeho platnosť najneskôr 31.12. 2021 a dovtedy sa musia rekvalifikovať. Platí to samozrejme aj pre všetkých, ktorí majú ešte predošlé osvedčenia a podnikajú na živnostenský list. Tieto živnostenské listy sú postupne odoberané príslušnými živnostenskými úradmi v meste, kde bolo živnostenské oprávnenie vydané a tak sa tiež musia rekvalifikovať a prejsť celú tú cestu ako noví maséri. To znamená, že tiež musia prejsť aj skúškou overenia odbornej spôsobilosti.

Je veľmi smutné, že štát sa postavil k tomuto odoberaniu živnostenských listov vlastným spôsobom. Odoberá ich automaticky, bez predošlého upozornenia človeka a ak náhodou aj pošle niektorý živnostenský úrad oznam, tak tento je so spätnou platnosťou, takže človek má už napríklad mesiac odobraný živnostenský list a ani o tom nevie.  Odporúčam každému záujemcovi o doškolenie pre masérov (rekvalifikáciu) zavolať do školy, kde ju chce absolvovať a spýtať sa na podmienky rekvalifikácie – Všetci, ktorí majú “náhodou” zdravotnícke vzdelanie – je jedno aké, alebo fyzioterapeuti, alebo absolventi FTVŠ, nemusia už absolvovať skúšky o odbornej spôsobilosti.

Skúšky odbornej spôsobilosti sa vykonávajú na FTVŠ a až na základe totho certifikátu môžete podnikať v tomto obore.