Obnovenie platnosti certifikátu

Po skončení doby platnosti certifikátu športový masér je potrebné sa doškolit na wellness pracovník -masérske služby, kde dostanete platný certifikát podľa platnej novely zakona na Wellness pracovník – masérske služby, ktorá nastala od 1.1.2019.

Certifikát športovej masáže  sa už nedá obnoviť.  Doškolenie znamená absolvovanie prednášok anatómia, prvá pomoc, wellness  , saunové rituály,praktická časť, následne budete absolvovat skúšky : saunový ceremoniál, písomná časť, ústna a praktická v masérskej škole, ak chcete podnikať v tomto obore  musíte absolvovať živnostenské skúšky na FTVŠ a potom môžete požiadať o viazanú živnosť na živnostenskom úrade. Terminy kurzov sú uvedené na stránke ako kurz Wellness pracovník – masérske služby.

Doškolenie  cena 400 €