Obnovenie platnosti certifikátu

Platnost certifikátov športový masér a klasická masáž platia do konca roka 2021. Od Januára 2022 je platný len certifikát Wellness pracovník -masérske služby,

Certifikát športovej masáže  sa už nedá obnoviť.  Doškolenie znamená absolvovanie prednášok anatómia, prvá pomoc, wellness  , saunové rituály,praktická časť, následne budete absolvovať skúšky : saunový ceremoniál, písomná časť, ústna a praktická v masérskej škole, ak chcete podnikať v tomto obore  musíte absolvovať živnostenské skúšky na FTVŠ , vo Vrútkach, Košiciach a potom môžete požiadať o viazanú živnosť na živnostenskom úrade. Terminy kurzov sú uvedené na stránke ako kurz Wellness pracovník – masérske služby.

terminy sú uvedené v sekcii termíny Wellness pracovník – masérske služby