Wellness pracovník – masérske služby

 • Cena kurzu pre samoplatcov / zľava………………………….950 €
 • Cena kurzu pre uchádzačov ZOZ, Nestrať prácu vzdelávaj sa ,Repas……………………….1 200 €

ROK 2023

Termin kurzu: 30.10.23 – 31.10.23, 2.11 – 9.11.23, 13.11. – 22.11.23, 27.11. – 1.12.23, 4.12. – 10.12.23

Skúšky: 15.12.23

ROK 2024

Termin kurzu: 8.1.24 – 17.1.24., 22.1.24 – 31.1.24., 5.2.24 – 16.2.24.,

Skúšky: 23.2.24

Termin kurzu: 11.3.24 – 20.3.24., 25.3.24 – 28.3.24., 2.4. – 10.4.24., 15.4. – 21.4.24

Skúšky: 26.4.24

Termin kurzu: 13.5.23 – 22.5.23., 27.5.23 – 5.6.23., 10.6.. – 14.6.23., 17.6.. – 22.6.23.,

Skúšky: 28.6.2023

Vďaka vysokej úrovni masérskeho kurzu náš lektor má hodnotenie ” medzinárodný certifikovaný lektor od IES.”

Naša masérska škola má udelenú akreditáciu MŠ na Wellnes pracovník – masérske služby.

V súčasnosti so zmenami v zákone č.568/2009 Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška 97/2010 Z.z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR kvalifikácia  a názov akreditovaného kurzu “Športový masér ” zanikla a vznikol nový akreditovaný kurz  a nová profesia s názvom Wellness pracovník – masérske služby.

Absolvovaním  akreditovaného kurzu Wellness pracovník – masérske služby získa absolvent  certifikát  na základe ,ktorého sa môže zamestnať vo wellness, ako saunér a masér. 

Ak chcete v tomto obore podnikať , musí absolvent urobiť živnostenské skúšky , ktoré sa konajú na FTVŠ BA, na komore masérov vo Vrútkach a v Košiciach. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii s neobmedzenou platnosťou. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia..  

Absolventi , ktorí vlastnia certifikát športového maséra a klasickej masáže majú platné certifikáty do konca roka 2021.Od januára 2022 platia už len certifikáty Wellness pracovnika – masérske služby .Maséri sú povinní prekvalifikovať sa , rozšíriť si požadované vzdelanie na Wellness pracovnika – masérske služby , aby obdržali platné osvedčenie akreditované MŠ na základe novely zákona MŠVVaŠ SR.

Ak pracujete v odbore masér 5 a viac rokov môžete sa prihlásiť na živnostenské skúšky na FTVŠ v Bratislave, Vrútky a Košice. Pred tým odporúčame sa doškoliť na wellness, saunu a saunový ceremoniál.

Spolupracujeme s Úradom práce ,sociálnych vecí a rodiny v programe REPAS+, ZoZ

Pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie – nezamestnaných v evidencii ÚPSVaR, je možné absolvovať kurz bezplatne, formou rekvalifikácie cez projekt REPAS.

Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny – ÚPSVaR ponúka možnosť vzdelávania sa a preplatenia rekvalifikácie aj pre zamestnaných – projekt Nestrať prácu vzdelávaj sa – podmienkou je evidovať sa ako ZoZ – Záujemca o Zamestnanie.

Kurz môžete absolvovať aj vo vlastnej finančnej réžii splátkovou formou – ( bez navýšenia) počas trvania kurzu

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Rozsah kurzu:

320 –  vyučovacích hodín

Teoretická príprava je 100 hodín,

praktická príprava je 220 hodín pre Wellness pracovník -masérske služby

 • Informácie budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať v súvislosti s MŠVVaŠ SR.

Masérsky kurz je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú dokonale naučiť masérskemu umeniu, wellness protokolu, saunovým rituálom , saunovej etikete. Po skončení kurzu budete profesionálne vykonávať masáž, obsluhovať saunu a wellness . Svoju odbornosť môžete  využiť v mnohých regeneračných zariadeniach, saunách , wellness ,fitnes centrách a pod. Budete dokonale pripravení pre podnikanie nielen na Slovensku , ale aj v zahraničí.

Rekvalifikačný masérsky kurz je dôležitý masérsky kurz v profesijnom živote maséra. Návyky a umenie, ktoré sa naučíte na masérskom kurze, Vám zostanú počas celej doby kariéry, je veľmi dôležité sa ich naučiť správne. Súčasťou tohto masérskeho kurzu sú odborné prednášky a prax.

Profil absolventa:

Absolventi nášho kurzu vedia poskytovať odborné poradenstvo v oblasti wellness sauny a masérstva.

Čo sa u nás naučíte?

 • Základy anatómie a fyziológie človeka 
 •  Základy z patologickej fyziológie nervovo-svalového systému pri hodnotení svalového napäti
 •  Fyziologické účinky masáže 
 •  Indikácie a kontraindikácie pri masáži
 •  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 •  Zásady hygieny a epidemiológie , klienta, pracoviska, prístrojov 
 •  Masážne  prostriedky, ich účinky, výhody, nevýhody 
 •  Technika masážnych hmatov a ich varianty,  postupy na  jednotlivých častiach ľudského tela a následnosť masážnych   hmatov 
 •  Masážne pomôcky, prístroje a zariadenia 
 • základnú klasickú a športovú masáž
 • pracovať s masérskymi prístrojmi a pomôckami 
 • vykonávať saunovanie a saunove rituály
 • vykonávať aromaterapiu 
 •  Postupy jednotlivých typov masáže 
 •  Spôsoby odpočinku pri masáži 
 •  Význam regenerácie a jej využitie v prevencii chorôb
 •  Chod wellness zariadenia, vodného sveta a relaxačného centra 
 •   Wellness etiketa 
 •  Zásady správneho saunovania, spôsoby saunovania a vplyv saunovania na organizmus 
 •  Saunové rituály 
 •  Spôsoby odpočinku po saunovaní 
 •  Základný protokol slušného a diskrétneho správania, individuálny prístup a ochranu osobných údajov   klienta 
 •  Marketing pre maséra
 •  Prvá pomoc
 • BOZP

Po skončení kurzu budete vedieť samostatne vykonávať prácu v oblasti wellness a masírovania.

 • Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR, na základe ktorého sa môžete zamestnať ako nezdravotnícky masér./mimo zdravotníckeho zariadenia./
 • Absolvovaním uvedeného kurzu získa absolvent osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠVVaŠ SR,  ktoré je ďalej podmienkou na skúšku odbornej spôsobilosti danej kvalifikácie, ktorú musí absolvent absolvovať ak chce podnikať v tejto oblasti.
 • Úplnú kvalifikáciu vydáva len inštitúcia schválená MŠVVaŠ SR a to po absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti ( Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov ) vo Vrútkach, Košiciach a FTVŠ Bratislava, na ktorú sa môže prihlásiť len úspešný absolvent akreditovaného kurzu – Wellnes pracovník – masérske služby –

V cene kurzu sú učebné skriptá a iné benefity, ktoré obdržíte na kurze. Podmienky prijatia: Vek nad 18 rokov, ukončenie stredoškolské vzdelanie s maturitou, odborné vzdelanie, Výučný list. pozitívna osobnosť, potvrdenie od lekára.

Ukončené certifikátom. Certifikát platný v celej EÚ

Vložiť komentár