Wellness pracovník – masérske služby

Cena kurzu 900€

ROK 2023

Termín kurzu: 27.2.23 – 4.3.23, 6.3.23 – 10.3.23, 13.3.23 – 17.3.23, 20.3.23 – 24.3.23, 27.3. – 31.3.23, 3.4.23 – 6.4.23, 11.4.23- 12.4.23

kurzy prebiehajú v týždni aj cez vikendy od 9- 17 hod

dátumy , ktoré nie sú uvedené , sú voľné dni/

Skúšky: 21.4.23

Termín kurzu: 2.5.23 – 11.5.23, 15.5.23. – 24.5.23, 29.5.23 – 2.6.23, 5.6.23 – 11.6.23

dátumy , ktoré nie sú uvedené , sú voľné dni/

Skúšky: 16.6.23

Termin kurzu: 14.8. -23.8.23, 28.8 – 31.8.23, 49.32 – 13.9.23, 18.9. -26.9.23

Skúšky: 5.10.23

Vďaka vysokej úrovni masérskeho kurzu náš lektor má hodnotenie ” medzinárodný certifikovaný lektor od IES.”

Naša masérska škola má udelenú akreditáciu MŠ na Wellnes pracovník – masérske služby.

V súčastnosti so zmenami v zákone č.568/2009 Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplení niektorých zákonov a vyhláška 97/2010 Z.z. Mimisterstva školstva, vedy výskumu a športu SR kvalifikácia  a názov akreditovaného kurzu “Športový masér ” zanikla a vznikol nový akreditovaný kurz  a nová profesia s názvom Wellness pracovník – masérske služby.

Absolvovaním  akreditovaného kurzu Wellness pracovník – masérske služby získa absolvent  certifikát  na základe ,ktorého sa môže zamestnať vo wellness,ako saunér a masér. 

Ak chcete v tomto obore podnikať , musí absolvent urobiť živnostenské skúšky , ktoré sa konajú na FTVŠ  a na komore masérov vo Vrútkach a v Košiciach. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii s neobmedzenou platnosťou. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia..  

Absolventí , ktorí vlastnia certifikát športového maséra a klasickej masáže majú platné certifikáty do konca roka 2021.Od januára 2022 platia už len certifikáty Wellness pracovnika – masérske služby .Maséri sú povinní prekvalifikovať sa , rozšíriť si požadované vzdelanie na Wellness pracovnika – masérske služby , aby obdržali platné osvedčenie akreditované MŠ na základe novely zákona MŠVVaŠ SR.

Ak pacujete v odbore masér 5 a viac rokov môžete sa prihlásiť na živnostenské skúšky na FTVŠ v Bratislave, Vrútky a Košice. Pred tým odporúčame sa doškoliť na wellness, saunu a saunový ceremoniál.

Spolupracujeme s Úradom práce ,sociálnych vecí a rodiny v programe REPAS+

Masérsky kurz je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú dokonale naučiť masérskemu umeniu, wellness protokolu, saunovým rituálom , saunovej etikete. Po skončení kurzu budete profesionálne vykonávať masáž, obsluhovať saunu a wellness . Svoju odbornosť môžete  využiť v mnohých regeneračných zariadeniach, saunách , wellnesoch ,fitnes centrách a pod. Budete dokonale pripravení pre podnikanie nielen na Slovensku , ale aj v zahraničí.

Rekvalifikačný masérsky kurz je dôležitý masérsky kurz v profesijnom živote maséra. Návyky a umenie, ktoré sa naučíte na masérskom kurze, Vám zostanú počas celej doby kariéry, je veľmi dôležité sa ich naučiť správne. Súčásťou tohto masérskeho kurzu je odborná prednáška  a prax z:

 •  Základy anatómie a fyziológie človeka 
 •  Základy z patologickej fyziológie nervovo-svalového systému pri hodnotení svalového napäti
 •  Fyziologické účinky masáže 
 •  Indikácie a kontraindikácie pri masáži
 •  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 •  Zásady hygieny a epidemiológie , klienta, pracoviska, prístrojov 
 •  Masážne  prostriedky, ich účinky, výhody, nevýhody 
 •  Technika masážnych hmatov a ich varianty,  postupy na  jednotlivých častiach ľudského tela a následnosť masážnych   hmatov 
 •  Masážne pomôcky, prístroje a zariadenia 
 •  Postupy jednotlivých typov masáže 
 •  Spôsoby odpočinku pri masáži 
 •  Význam regenerácie a jej využitie v prevencii chorôb
 •  Chod wellness zariadenia, vodného sveta a relaxačného centra 
 •   Wellness etiketa 
 •  Zásady správneho saunovania, spôsoby saunovania a vplyv saunovania na organizmus 
 •  Saunové rituály 
 •  Spôsoby odpočinku po saunovaní 
 •  Základný protokol slušného a diskrétneho správania, individuálny prístup a ochranu osobných údajov   klienta 
 •  Marketing pre maséra
 •  Prvá pomoc

Teoretická príprava je 100 hodín, praktická príprava je 220 hodín pre Wellness pracovník -masérske služby .

V cene kurzu sú učebné skriptá a iné benefity,ktoré obdržíte na kurze.Podmienky prijatia: Vek nad 18 rokov, ukončenie stredoškolské vzdelanie s maturitou, pozitívna osobnosť, potvrdenie od lekára.

Ukončené certifikátom. Certifikát platný v celej EÚ

Vložiť komentár