Wellnes pracovník -masérske služby Ročné Štúdium

Ročné štúdium

Wellnes pracovník – masérske služby.

Prax a Teória: PhDr. Tatiana   Simona Demová    Medzinárodný lektor IES

Lektor: MUDr. Sedláčková, Prof. MUDr. Vidiščák, PhDr. Demová, Marcela Kristlová

Cena: 1800 €

Termin kurzu je rozdelený na časti: nový kurz začne v septembri 2024

Ku:rzy prebiehaju v doobedných hodinách aj cez vikendy 9- 18 hod

Vďaka vysokej úrovni masérskeho kurzu som získala ako  lektor hodnotenie ” medzinárodný certifikovaný lektor od IES.”

Dôležité upozornenie pre  absolventov masérskych škôl a uchádzačov o masérske služby.

Naša masérska škola má udelenú akreditáciu MŠ na Wellnes pracovník – masérske služby.

V súčastnosti so zmenami v zákone č.568/2009 Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplení niektorých zákonov a vyhláška 97/2010 Z.z. Mimisterstva školstva, vedy výskumu a športu SR kvalifikácia  a názov akreditovaného kurzu “Športový masér ” zanikla a vznikol nový akreditovaný kurz  a nová profesia s názvom Wellness pracovník – masérske služby.

Absolvovaním  akreditovaného kurzu Wellness pracovník – masérske služby získa absolvent  certifikát  na základe ,ktorého sa môže zamestnať vo wellness,ako saunér a masér. 

Ak chcete v tomto obore podnikať , musí absolvent urobiť živnostenské skúšky , ktoré sa konajú na FTVŠ , Vrútky, Košice

Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii s neobmedzenou platnosťou. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia..  

Absolventí , ktorí obdržali certifikát športového maséra, sú povinní prekvalifikovať sa , rozšíriť si požadované vzdelanie Wellness pracovnika – masérske služby , aby obdržali platné osvedčenie akreditované MŠ na základe novely zákona MŠVVaŠ SR.

Masérsky kurz je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú dokonale naučiť masérskemu umeniu, wellness protokolu, saunovým rituálom , saunovej etikete. Po skončení kurzu budete profesionálne vykonávať masáž, obsluhovať saunu a wellness . Svoju odbornosť môžete  využiť v mnohých regeneračných zariadeniach, saunách , wellnesoch ,fitnes centrách a pod. Budete dokonale pripravení pre podnikanie nielen na Slovensku , ale aj v zahraničí.

Rekvalifikačný masérsky kurz je dôležitý masérsky kurz v profesijnom živote maséra. Návyky a umenie, ktoré sa naučíte na masérskom kurze, Vám zostanú počas celej doby kariéry, je veľmi dôležité sa ich naučiť správne. Súčásťou tohto masérskeho kurzu je odborná prednáška  a prax z:

 •  Základy anatómie a fyziológie človeka 
 •  Základy z patologickej fyziológie nervovo-svalového systému pri hodnotení svalového napäti
 •  Fyziologické účinky masáže 
 •  Indikácie a kontraindikácie pri masáži
 •  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 •  Zásady hygieny a epidemiológie , klienta, pracoviska, prístrojov 
 •  Masážne  prostriedky, ich účinky, výhody, nevýhody 
 •  Technika masážnych hmatov a ich varianty,  postupy na  jednotlivých častiach ľudského tela a následnosť masážnych   hmatov 
 •  Masážne pomôcky, prístroje a zariadenia 
 •  Postupy jednotlivých typov masáže 
 •  Spôsoby odpočinku pri masáži 
 •  Význam regenerácie a jej využitie v prevencii chorôb
 •  Chod wellness zariadenia, vodného sveta a relaxačného centra 
 •   Wellness etiketa 
 •  Zásady správneho saunovania, spôsoby saunovania a vplyv saunovania na organizmus 
 •  Saunové rituály 
 •  Spôsoby odpočinku po saunovaní 
 •  Základný protokol slušného a diskrétneho správania, individuálny prístup a ochranu osobných údajov   klienta 
 •  Marketing pre maséra
 •  Prvá pomoc

Dĺžka kurzu 32 dni /320 hod.Kurz prebieha od 9 hod – 18 hod.

Teoretická príprava je 100 hodín, praktická príprava je 220 hodín.

V cene kurzu sú učebné skriptá a iné benefity,ktoré obdržíte na kurze..


Podmienky prijatia: Vek nad 18 rokov, ukončenie stredoškolské vzdelanie s maturitou, pozitívna osobnosť, potvrdenie od lekára.

V cene kurzu budete absolvovať:

Kineziotaping, lymfotaping

Myofasciálna masáž , mäkké techniky

Champi masáž

Trigger Points

Ukončené certifikátom. Certifikát platný v celej EÚ

Vložiť komentár