WELLNESS PRACOVNÍK – MASÉRSKE SLUŽBY Ročné štúdium

Cena:

Ponúkame možnosť ročného štúdia, ktorý je rozdelený v jednotlivých mesiacoch počas roka.Na ročnom kurze sa naučíte aj iné techniky , ku ktorým obdržíte certifikáty.

Kurzy prebiehajú v aj cez vikendy 9- 17 hod

Vďaka vysokej úrovni masérskeho kurzu som získala ako  lektor hodnotenie ” medzinárodný certifikovaný lektor od IES.”

Naša masérska škola má udelenú akreditáciu MŠ na Wellnes pracovník – masérske služby.

V súčastnosti so zmenami v zákone č.568/2009 Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplení niektorých zákonov a vyhláška 97/2010 Z.z. Mimisterstva školstva, vedy výskumu a športu SR kvalifikácia  a názov akreditovaného kurzu “Športový masér ” zanikla a vznikol nový akreditovaný kurz  a nová profesia s názvom Wellness pracovník – masérske služby.

Absolvovaním  akreditovaného kurzu Wellness pracovník – masérske služby získa absolvent  certifikát  na základe ,ktorého sa môže zamestnať vo wellness,ako saunér a masér. 

Ak chcete v tomto obore podnikať , musí absolvent urobiť živnostenské skúšky , ktoré sa konajú na FTVŠ  a na komore masérov vo Vrútkach a v Košiciach. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii s neobmedzenou platnosťou.Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia..  

Absolventí , ktorí vlastnia certifikát športového maséra a klasickej masáže majú platné certifikáty do konca roka 2021.Od januára 2022 platia už len certifikáty Wellness pracovnika – masérske služby .Maséri sú povinní prekvalifikovať sa , rozšíriť si požadované vzdelanie na Wellness pracovnika – masérske služby , aby obdržali platné osvedčenie akreditované MŠ na základe novely zákona MŠVVaŠ SR.

Ak pacujete v odbore masér 5 a viac rokov môžete sa prihlásiť na živnostenské skúšky na FTVŠ v Bratislave, Vrútky a Košice. Pred tým odporúčame sa doškoliť na wellness, saunu a saunový ceremoniál.

Spolupracujeme s Úradom práce ,sociálnych vecí a rodiny v programe REPAS+

Masérsky kurz je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú dokonale naučiť masérskemu umeniu, wellness protokolu, saunovým rituálom , saunovej etikete. Po skončení kurzu budete profesionálne vykonávať masáž, obsluhovať saunu a wellness . Svoju odbornosť môžete  využiť v mnohých regeneračných zariadeniach, saunách , wellnesoch ,fitnes centrách a pod. Budete dokonale pripravení pre podnikanie nielen na Slovensku , ale aj v zahraničí.

Rekvalifikačný masérsky kurz je dôležitý masérsky kurz v profesijnom živote maséra. Návyky a umenie, ktoré sa naučíte na masérskom kurze, Vám zostanú počas celej doby kariéry, je veľmi dôležité sa ich naučiť správne. Súčásťou tohto masérskeho kurzu je odborná prednáška  a prax z:

 •  Základy anatómie a fyziológie človeka 
 •  Základy z patologickej fyziológie nervovo-svalového systému pri hodnotení svalového napäti
 •  Fyziologické účinky masáže 
 •  Indikácie a kontraindikácie pri masáži
 •  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 •  Zásady hygieny a epidemiológie , klienta, pracoviska, prístrojov 
 •  Masážne  prostriedky, ich účinky, výhody, nevýhody 
 •  Technika masážnych hmatov a ich varianty,  postupy na  jednotlivých častiach ľudského tela a následnosť masážnych   hmatov 
 •  Masážne pomôcky, prístroje a zariadenia 
 •  Postupy jednotlivých typov masáže 
 •  Spôsoby odpočinku pri masáži 
 •  Význam regenerácie a jej využitie v prevencii chorôb
 •  Chod wellness zariadenia, vodného sveta a relaxačného centra 
 •   Wellness etiketa 
 •  Zásady správneho saunovania, spôsoby saunovania a vplyv saunovania na organizmus 
 •  Saunové rituály 
 •  Spôsoby odpočinku po saunovaní 
 •  Základný protokol slušného a diskrétneho správania, individuálny prístup a ochranu osobných údajov   klienta 
 •  Marketing pre maséra
 •  Prvá pomoc

Teoretická príprava je 100 hodín, praktická príprava je 220 hodín pre Wellness pracovník -masérske služby .

Kurzy zahrnuté v ročnom štúdiu:

Kinezio taping, lymfotaping

Mäkké techniky, myofasciálna masáž

Thajská olejová masáž

Antimigrenózna masáž

V cene kurzu sú učebné skriptá a iné benefity,ktoré obdržíte na kurze.Podmienky prijatia: Vek nad 18 rokov, ukončenie stredoškolské vzdelanie s maturitou,odborné učilište, vyučný list, pozitívna osobnosť, potvrdenie od lekára.

Ukončené certifikátom. Certifikát platný v celej EÚ

1 komentár k “WELLNESS PRACOVNÍK – MASÉRSKE SLUŽBY Ročné štúdium”

Vložiť komentár