Doškolenie pre masérov na Wellness pracovník masérske služby

Doškolenie pre masérov

Chcela by som Vám oznámiť zmenu Zákona na masérske služby, ktorá sa týka každého maséra. Všetci, ktorí majú ešte platné osvedčenie, skončí im jeho platnosť najneskôr 31.12. 2021 a dovtedy sa musia rekvalifikovať. Platí to samozrejme aj pre všetkých, ktorí majú ešte predošlé osvedčenia a podnikajú na živnostenský list. Tieto živnostenské listy sú postupne odoberané príslušnými živnostenskými úradmi v meste, kde bolo živnostenské oprávnenie vydané a tak sa tiež musia rekvalifikovať a prejsť celú tú cestu ako noví maséri. To znamená, že tiež musia prejsť aj skúškou overenia odbornej spôsobilosti.

Je veľmi smutné, že štát sa postavil k tomuto odoberaniu živnostenských listov vlastným spôsobom. Odoberá ich automaticky, bez predošlého upozornenia človeka a ak náhodou aj pošle niektorý živnostenský úrad oznam, tak tento je so spätnou platnosťou, takže človek má už napríklad mesiac odobraný živnostenský list a ani o tom nevie.  Odporúčam každému záujemcovi o doškolenie pre masérov (rekvalifikáciu) zavolať do školy, kde ju chce absolvovať a spýtať sa na podmienky rekvalifikácie – Všetci, ktorí majú “náhodou” 🙂 zdravotnícke vzdelanie – je jedno aké, alebo fyzioterapeuti, alebo absolventi FTVŠ, nemusia už absolvovať skúšky o odbornej spôsobilosti. 

Skúšky odbornej spôsobilosti sa vykonávajú na FTVŠ a až na základe totho certifikátu môžete podnikať v tomto obore.